Afspraken

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen laat dat zo snel mogelijk weten. Wij zijn dan in de gelegenheid de gereserveerde tijd in te vullen.

Afspraken die niet 24 uur van te voren telefonisch zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

Tarieven

De tarieven waar wij mee werken zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bekijk tarief mondhygiënist 2017

Betaling
Alle aandacht besteden we graag aan u, daarom is de verwerking van nota's overgedragen aan Famed. Zij innen de nota. De nota zal allereerst worden ingediend door Famed bij uw verzekeraar.

Wordt de behandeling niet of gedeeltelijk vergoed? Dan kunt u nog een (rest-)nota verwachten van Famed.

Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. Tijdig betalen van de nota voorkomt verhoging van de nota.

 

Afspraken

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen laat dat zo snel mogelijk weten. Wij zijn dan in de gelegenheid de gereserveerde tijd in te vullen.

Afspraken die niet 24 uur van te voren telefonisch zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

Niet tevreden over uw behandeling?
U staat bij ons op de eerste plaats. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indien.

Maak dat kenbaar, zodat wij samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan verwijzen wij u naar de folder klachtenregeling NVM-mondhygiënisten.

Bekijk folder klachtenregeling NVM