• darkblurbg

Kosten
De tarieven die wij hanteren worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
Een samenvatting uit de tariefbeschikking mondzorg 2018 kunt u hieronder vinden. 

Bekijk tariefbeschikking mondzorg 2018

Kosten niet nagekomen afspraak

Indien u uw afspraak niet kunt nakomen laat dat zo snel mogelijk weten. Afspraken die niet 24 uur van te voren telefonisch zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Er wordt €30 per half uur in rekening gebracht. 


Vergoeding tandheelkundige kosten

Iedereen tot 18 jaar heeft recht op vergoeding voor tandheelkunde uit de basisverzekering. Volwassenen kunnen er voor kiezen om zich aanvullend te verzekeren om in aanmerking te komen voor vergoeding. Sla uw polisvoorwaarden er dus op na of neem contact op met uw verzekeraar.


Betaling

Alle aandacht besteden we graag aan u, daarom is de verwerking van nota's overgedragen aan Famed. Zij innen de nota. De nota zal allereerst worden ingediend door Famed bij uw verzekeraar. Wordt de behandeling niet of gedeeltelijk vergoed? Dan kunt u nog een (rest-)nota verwachten van Famed.

Fa-med hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. Tijdig betalen van de nota voorkomt verhoging van de nota.